Veranderingsprocessen hebben een grote slagingskans als de noodzaak aanwezig is.

Het team is betrokken en het leiderschap is eigenaar.

Inzet van een specifieke training over het omgaan met verschillen tussen mensen is vaak een goede start bij nieuwe trajecten. Deze training raakt elk mens, omdat er herkenning in zit. Het begrip voor de ander wordt vergroot. Deze  trainingen heten Diferenci. Deze zijn gebaseerd op de theorie van Human Dynamics.

Maar daarna begint het pas . . .

De theorie is de essentie, en wat je met dit inzicht doet is essentieel.

Inbedden in je organisatie tijdens vergaderingen. Rekening houden met de menskenmerken bij taakverdeling, rollen en verantwoordelijkheden. Dan pas gaat een verandering echt werken.

Hierin onderscheiden we ons van andere externe adviseurs.

Het veranderproces slaagt als noodzaak en eigenaarschap aanwezig is.

De transfer naar de praktijk wordt ondersteund door ons.

Wij maken onszelf overbodig

Het team is betrokken en het leiderschap is eigenaar.

Inzet van een specifieke training over het omgaan met verschillen tussen mensen is vaak een goede start bij nieuwe trajecten. Deze training raakt elk mens, omdat er herkenning in zit. Het begrip voor de ander wordt vergroot. Deze  trainingen heten Diferenci. Deze zijn gebaseerd op de theorie van Human Dynamics.

Maar daarna begint het pas . . .

De theorie is de start en zorgt voor inzicht.
Wat je met dit inzicht doet, is essentieel.

Inbedden in je organisatie tijdens vergaderingen. Rekening houden met de menskenmerken bij taakverdeling, rollen en verantwoordelijkheden. Dan pas gaat een verandering echt werken.

Hierin onderscheiden we ons van andere externe adviseurs. Wij zorgen voor de transfer en inbedding.

Aan welke onderdelen kun je denken als je ons inschakelt?

Cultuurverandering is ander gedrag laten zien, met begrip  communiceren  en samenwerken met verschillende mensen. Als mensen zichzelf en de ander beter begrijpen, dan wordt de kwaliteit beter en het werkplezier groter. Hoe kan de verandering voor iedereen nuttig, haalbaar en van meerwaarde zijn?

Voor ons de basis van VERANDERING.

Met deze onderwerpen hebben we ervaring met de volgende opdrachten:

  • Cultuurverandering met de focus op de gestelde doelen.
  • Teamontwikkeling
  • Het maken van een “foto” van je organisatie op het gebied van cultuur, structuur en output.
  • Visieontwikkeling en deze koppelen aan zichtbaar gedrag.
  • Vormgeven van kwaliteitszorg.
  • Professionele cultuur ontwikkelen: o.a. het geven van feedback.
  • Inhoudelijke trainingen binnen zorg en onderwijs: denk aan burgerschap en het koppelen van taal aan wereldorientatie

Meer weten: human dynamics en onze flyer